PENTSIOEN LEGE-PROIEKTUA, ERREFORMAREN 1. ZATIA

Lege Proiektuak, egungo egoerarekin alderatuta, berrikuntza positiboak dakartza, beste batzuk negatiboak, batzuek batzuei mesede egin diezaiekete eta beste batzuei kalte, eta ez ditu aintzat hartzen Euskal Herriko pentsiodunen mugimenduaren aldarrikapenak.

A)Positiboak:

 • Pentsioen erosahalmena Lege bidez bermatzen du, pentsioak aurreko ekitaldiko inflazioaren arabera eguneratuz, inflazio negatiboaren kasuan pentsioak murriztuko ez direla bermatuz.
 • “Bost urte geroago egin beharreko ebaluazioak, Legeak dioenari erantzuten badio, pentsioen erosahalmenari eusteko eta pentsiodunen nahikotasun ekonomikoa bermatzeko helburuarekin”, ez luke errezelorik sortu behar.
 • Iraunkortasun Faktorea indargabetzen du, eta horren ordez ez da belaunaldien arteko ekitate-faktorea erabiliko 2027. urtera arte.
 • Koefiziente murriztaile berriak, langileari egotzi ezin zaion arrazoi batengatik erretiroa hartuz gero, kasu gehienetan egungoekin alderatuta hobetzen dira, edo, nolanahi ere, berdintzen dira.
 • La Pentsioa hobetzeko osagarri bat ordainduko zaie erretiratuei 2002-01-01etik 2021-12-31ra bitartean, baldin eta 44 urte eta erdi kotizatuta badituzte eta Lege-proiektu honetan jasotako koefizienteak aplikatu bazaizkie.

B) Positiboak edo negatiboak:

 • 2024tik aurrera aplikatuko diren koefiziente murriztaile berriek, langilearen borondate askearen ondoriozko erretiro aurreratuen kasuetan, kasu batzuetan onurak ekarriko dituzte, eta beste batzuetan kalteak, aurreratutako hilabeteen arabera: 24, 23, 22, 2031tik aurrera, eta 5, 4, 3, 2 eta 1, 2004tik aurrera ere .

C) Negatiboak:

 • Argi eta garbi kaltegarria da % 4ko osagarri ekonomikoa edo portzentaje gehigarria, erretiroa eskubide osoekin erretiroa har lezakeena baino adin handiagoan atzeratzen duenari aitortzen zaiona; eta hala da lanean belaunaldi-txandari bidea ixten diolako, 30 urtetik beherakoen artean langabezia-ehuneko handiarekin, eta, gainera, pentsioa zenbat eta handiagoa izan, orduan eta onura handiagoa ekartzen duelako.
 • Koefiziente murriztaileen eraginez, borondatez aurreratutako pentsioetan; ondoriozko pentsioaren gaineko murrizketa egiten denez, eta ez oinarri arautzailearen gainekoa, pentsio altuetan jaso beharreko pentsioaren azken zenbatekoa murriztuko da.

D) Eskaera Baztertuak

 • Ez da inolako hobekuntzarik gertatzen kotizaziopeko gutxieneko pentsioetan.
 • 1.080 €-ko gutxieneko pentsioa eskaerari kasorik ez. Ez gara bertara hurbiltzen.
 • Ez dago alarguntza-pentsioen balizko hobekuntzari buruzko aipamenik.
 • Ez da aurreikusi erretiratuei beren borondatearen aurka konpentsatzea 2002ko urtarrilaren 1a baino lehen, % 40rainoko koefiziente murriztaileekin, mutualistekin edo geroagoko beste batzuekin.

Baina, pentsiokideok, borrokak aurrera jarraitzen du, eta erreformaren bigarren zatian, belaunaldi arteko ekitatearen faktorea definitu beharko dute, 2027tik aurrera aplikatu beharrekoa, eta pentsio pribatuen funts berria, Pentsioen Sistema Publikoaren aurkako erasorik handiena, instrumentalizatu nahi izango dute.

 Berdin dio nork gobernatu, guk pentsioak defendatu

PENTSIONISTAK AURRERA

Pentsionistak Araba  Vitoria-Gasteiz 2021eko Urriaren 18a

Spread the love

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *