HASIERA

2019-04-09. Gasteiz. Euskal Herriko pentsiodunen plataformen asanblada. Irudian batzarra.
09-04-2019. Vitoria. Asamblea de plataformas de pensionistas de Euskal Herria. En la imagen la asamblea
.

NOR GARA

BLOGA

GAURGEROAN BLOGA


http://gaurgeroa.eus/wp-content/uploads/2020/04/VID-20190930-WA0056.mp4

Egin diezaiegun PCR bat euskal BGAEei

2019ko Memoriak dioen bezala, Geroa Pensiones-en 114.627 bazkide-ekarle zeuden; Gipuzkoako langile guztien % 37. Gainera, adierazten du ekarleak ez diren beste 162.040 pertsona dituela (onuradunak). Egia esan, ekarpenik egiten ez duten 162.040 horiek ere zenbatuko balira, Gipuzkoako langile guztien % 86 izango lirateke, eta guztiak GEROAkoak. 

HAGAMOS UN PCR A LAS EPSV VASCAS

Tal como reza la Memoria 2019, en  Geroa Pensiones, habia 114.627 socio-as aportantes; el 37% del total de personas trabajadoras de Gipuzkoa. Además apunta que tiene otras 162.040 personas socias no aportantes (beneficiarias). Ciertamente si se contaran también esas 162.040 no aportantes, supondrían el 86% de todas las personas trabajadoras de Gipuzkoa, y todas ellas …

MENDEKOTASUNA-DEPENDENCIA

ORRI HONETAN MENDEKOTASUNARI BURUZKO GAIAK ARGITARATUKO DITUGU
EN ESTA PÁGINA EDITAREMOS TEMAS RELATIVOS A LA DEPENDENCIA