PENTSIOAK, LANA ETA DIRUA

Jesus Soubies

Finantza-diskurtsoa saiatzen da gizartean zabaltzen eta sinetsarazten langileei erruz ematen zaiela dirua, gainezka , esaten dena: errazegi. Pentsioen kontua are larriagoa azaltzen dute, lelo honekin: “Asko bizi zarete, asko kobratzen duzue, diru asko behar da”, Baina beraiek sartzen ez diren kanta bat da, nahiz eta behin eta berriro erreskatatu behar izan arren diru pilarekin.

GEHIAGO IRAKURRI

PENSIONES, TRABAJO Y DINERO

Jesús Soubies

El discurso financiero trata de difundir y hacer creer en la sociedad que a la gente trabajadora se le está dando el “dinero” a espuertas, a granel, lo que se dice: con excesiva facilidad. Las pensiones se presentan como algo aún más grave. Su cantinela es: “vivís mucho, cobráis mucho, hace falta mucho dinero…”, una cantinela en la que ellos mismos no se incluyen, aunque una y otra vez haya que rescatarlos precisamente con montañas de dinero.

GEHIAGO IRAKURRI