2021eko URRIAREN 1A: adinekoen Nazioarteko Eguna


Adinekoak eskubide osoko herritarrak gara. Gure zahartzaroa nola bizi nahi dugun, geure kabuz bizi ezin dugunean nola zaindu nahi dugun eta nola hil nahi dugun erabakitzeko eskubidea aldarrikatzen dugu. Eskubidea dugu pertsona guztiei bermatzeko “tratu duina jasotzeko eskubidea, haien adina, sexua, etnia, desgaitasuna edo bestelako baldintzak edozein direla ere”.

Europako biztanleria zahartzen ari dela eta adineko pertsonen kopurua hazten. Osasunaren azken urteotako hobekuntzak narriadura ezgaitzailea arintzea eta atzeratzea lortu du. Gaur egun, adineko pertsonak autonomoak gara, erabakitzeko gaitasuna dugu eta sozialki aktiboak gara. Adineko pertsonak gara eta liskarrak sortzen, baina ekarpen handia egin diogu gizarteari eta egiten jarraitzen dugu.

Zahartzaroan emakumeen dira nagusi. Adineko emakumeak adineko beste emakume batzuek zaintzen dituzte. Asko, bere alabak dira. Emakumeak dira, halaber, gizonen zaintzaile nagusiak: emaztea eta alabak. Emakumeak ere gehiengoa dira bidegabe prekarizatutako zaintza-zerbitzuetan.

Egungo gizarte- eta osasun-politikei dagokienez, Covid 19 pandemiak agerian utzi ditu zerbitzu soziosanitarioen, eguneko zentroen, etxez etxeko laguntza-zerbitzuaren, egoitzen, ospitaleen eta abarren gabezia larriak. Adineko pertsona asko bakarrik eta bakartuta ikusi dira beren etxeetan edo egoitzetan.

Gizartean gertatutako aldaketa soziodemografiko sakonek zaildu egiten dute adinekoen zaintza oso-osorik familia-eremuan egitea. Premiazkoa da zainketa-sistema birpentsatzea eta eredu berriei buruz hausnartzea. Beharrezkoa da sexu-genero desberdintasunak gainditzea eta zaintza duinak bermatzea, adinekoen egoera eta beharretara egokituta.

Arabako Pentsiodunen Mugimenduak uste du ZAINTZAK ezaugarri hauek izan behar dituztela:

Integralak izan behar dute eta pertsonek galdetzeko, entzuteko eta erabakitzeko duten eskubidea bermatu behar dute, norberaren bizi-proiektuari, zaintza-ibilbideari eta nahi duten hiltzeko baldintzei buruz. Gaitasun kognitiboak eta fisikoak bultzatu behar dituzte, bai eta ingurune soziokulturalean aktiboki parte hartzea ere. Zaintzako langileek tratu egokia izan dezaten sustatzea, haien duintasunaren aurkako adierazpen, jarrera eta jarduera infantilizatzaile, sexista eta iraingarriak saihestuz. Bizitza pertsonalean eta sozialean parte-hartze aktiboa eta funtzionamendu autonomoa ahalik eta gehien erraztea. Langile nahikoak, behar bezala ordainduak eta espezializatuak izan behar dituzte.

Administrazio publikoek ezin dute beste alde batera begiratu, inplikatu egin behar dute eta adineko helduek duintasunez bizitzeko eta zaintzeko duten eskubidea bermatu behar dute. Gure ustez, gobernuek, aldundiek eta udalek zerbitzu publikoen sare zabal eta askotarikoa sustatu eta mantendu behar dute, bai hiri-inguruneetan, bai landa-inguruneetan, adinekoek behar dituzten zaintza moten benetako eskaerari erantzuteko, haien egoera pertsonalaren eta osasunaren bilakaeraren arabera.

Gobernuak, Aldundiak, Udalak: adineko pertsonentzako kalitatezko zerbitzu publiko integralak, jada!

Adineko pertsonak duintasunez zaindu nahi ditugu

PENTSIONISTAK ARABA Gasteiz, 2021eko urriaren 1a

Spread the love

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.