MAIATZAREN 12AN EUSKO LEGEBILTZARRERA PENTSIOENTZAKO 1080 €-KO OSAGARRIA ESKATZERA

Maiatzaren 12an, Bizkaiko eta Gipuzkoako pentsiokideekin batera, Eusko 

Legebiltzarrera joango gara, aldarrikapen horren bila, Diru-sarrerak Bermatzeko Lege berriaren proiektua egiteko ardura duen Eusko Jaurlaritzako Enplegu Sailarekin eta talde parlamentarioetako ordezkariekin izandako bileren ondoren. Bilera horien bidez, pentsiodunentzako 1.080 euroko osagarriaren gaineko PONENTZIA abiarazi nahi da. 

 2018. urtean, Pentsionistak Arabatik egin genuen aldarrikapenen Dekalogoan (batzuk zorionez lortutakoak), hileko 1.080 euroko gutxieneko pentsioa sartu genuen. Aldarrikapen horri buruzko pedagogia egin behar izan zen, izan ere, gutxieneko oinarriagatik kotizatu zuten autonomoek pentsio hori orain nola eraman behar zuten adierazten zutenekin topo egin genuen; baita garai hartan(LGS) 735,90 euro azpitik zuten pentsioentzat zergatik eskatu behar zen galdetzen zutenekin. Lehenengo eragozpenari erantzun zitzaion autonomo guztiek ez zutela gutxienekoagatik kotizatzen beren apetarengatik, baizik eta 2008-2017 krisiaren ondorioz, azken horrek autonomo faltsu bihurtu baitzituen, askotan lan-bizitzaren azken urteetan. Bigarren objekzioari dagokionez, gogoratu behar izan zen hasierako Dekalogoaren barruan ere bazegoela eta horrela defendatzen zela, eta hileko 1.200 euroko LGSa defendatzen jarraitu da. Gainera, beti adierazi dugu 1.080 €-ko pentsioa lortzea dela emakume pentsiodunen genero-arrakala desagerrarazteko tresnarik onena. 

 Bestalde, EUROPAKO GIZARTE KARTAk, 1999ko uztailaren 1ean indarrean sartu zen berrikuspenaren ondoren, Espainiak 2000ko urriaren 23an sinatua, honela dio lehen zatiko 4. atalean: «Langile guztiek eskubidea dute behar adinako ordainsaria jasotzeko, eta, horrela, haiei eta beren familiei bizi-maila egokia emango zaie». 

 Egia da ez Gutuna ez Batzordea ez direla pentsioei buruz ari, langileen soldatei buruz baizik, baina egia da, era berean, GUTUNAREN 12. artikuluak jasotzen duela langile guztiek eta beren ardurapeko pertsonek Gizarte Segurantzarako eskubidea dutela, eta pentsioak Gizarte Segurantzaren funtsezko zati direla. Egia esan, gure pentsioa langile erretiratuak garen gisan, soldaten zati bat dela. 

 Nolanahi ere, Diru-sarrerak Bermatzeko Errentari buruzko Lege berri bat izapidetzea baliatuko du MPEHk kopuru horretara iristeko pentsioaren osagarri bat eskatzeko; izan ere, Eusko Jaurlaritzak hori egiteko eskumenak ditu Gogoratu, euskal emakume pentsiodunen %75ek eta gizonezkoen  %39k batez bestekora ez iristeak justifikatzen duela aldarrikapena. 

OSTEGUN HONETAN, MAIATZAK 12an – goizeko 11:00etan. 

Denok hemen Plaza Berrian harrera egiteko Araba, Bizkai eta Gipuzkoako pentsiodunei 

BERDIN DIO NORK GOBERNATU, GUK PENTSIOAK DEFENDATU 

PENTSIONISTAK AURRERA  Vitoria-Gasteiz 2022-05-09 

Spread the love

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *