PENTSIONISTAK ARABA LEHEN MAILAKO ARRETAREN ALDE

LEHEN ARRETA Euskal Osasun Sisteman sartzeko atea da.

LEHEN ARRETA Euskal Osasun Sisteman sartzeko atea da, eta bere funtsezko helburuen artean daude: osasunaren prebentzioa eta sustapena, tratamendua, errehabilitazioa eta bizitzaren amaierako laguntza. Horregatik, beharrezkoa da familiako medikuek eta lehen hezkuntzako osasun-langileek, haiek baitira gure inguruabar pertsonalak eta familiarrak hobekien ezagutu ditzaketenak, gizarte osoan eragin positiboa izango duen hurbileko tratu presentziala mantentzea eta sustatzea.

Horregatik kezkatzen gaitu OSAKIDETZAk lehen mailako arretan behar diren osasun-langileak bermatzeko duen aurreikuspen eskasak, langile geriatrikoak barne, lan-egonkortasuna eta lan-baldintza duinak dituztenak.

Era berean, oso kezkagarria da San Martineko etengabeko arreta-gunea (EAG), Santiagoko larrialdi-zerbitzua edo zerbitzu-zorroaren murrizketa, emakumeei eragiten dietenak bereziki (zitologiak, menopausiako berrikuspenak edo mamografiak, besteak beste).

Horregatik guztiagatik, PENTSIONISTAK ARABAK beharrezko ikusten du osasun publikoko langileak eta sindikatuak eta gizartearen zati handi bat borrokatzen ari garen aldarrikapenak babesten jarraitzea. Pandemiak agerian utzi ditu neurri horiek zenbateraino diren beharrezkoak.

  1. Osasun publikoa indartzea eta inbertsioak handitzea, kalitatezko arreta presentziala eta pertsonalizatua bermatzeko.
  1. Osasun-zerbitzu publikoen pribatizazio-prozesua geldiaraztea eta iraultzea.
  1. Beharrezko profesional sanitarioak kontratatzea, eta haien kontratuen izaera mugagabea bermatzea (Lehen mailako arretako langileen egituraketa), bai eta lan-baldintza duinak ere.

ZERBITZU PUBLIKOAK DEFENDATU EGITEN DIRA

PENTSIONISTAK AURRERA

2022ko maiatzak 23a Pentsionistak Araba

Spread the love

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.